Danmarks Automobilsports Union har udsendt dette åbne brev til alle udøvere, klubber og fans, som vi her vil viderebringe. Samtidigt vil DASU gerne appellere til, at man melder sig ind i sin klub, bestiller sin licens og støtter de danske butikker med racerudstyr samt baner og klubber generelt.

Kære medlemmer, klubber – kære motorsportsfans,

Annonce:

Danmark og den øvrige verden er i en alvorlig situation, en situation der naturligvis også har ramt vores kære sport, motorsporten.

Det totale stop for aktiviteter i vores sport siden begyndelsen af marts medfører, at både aktiviteter, indmeldelser, licenser og udstedelse af dokumenter, herunder vognbøger uden varsel er bremset helt op.

Disse er DASUs primære indtægtskilder. Derfor har bestyrelsen og ledelsen i DASU løbende vurderet situationen og tager nu en række skridt for at sikre det økonomiske fundament under sporten.

De frivillige i DASU får årligt et beløb, et frivillighedshonorar, der skal dække bl.a. telefonregningen og udgifter til hjemmekontor. Vi har besluttet, at vi i første omgang kun udbetaler halvdelen af dette honorar. Den samlede bestyrelse har valgt ikke at modtage honoraret, ligesom en del udvalgsmedlemmer allerede har meddelt, at de klarer sig uden honoraret i år.

Sekretariatets medarbejdere har solidarisk valgt at reducere arbejdstid og løn til 80%, foreløbigt i april. Det har naturligvis stor indflydelse på deres personlige økonomi, og der må ikke være tvivl om, at bestyrelsen sætter stor pris på denne hjælp til at sikre DASUs fremtid.

Medlemsmagasinet Autosport #3, der er planlagt til at udgives medio juni, udgives ikke for at spare udgifterne hertil.

Disse tiltag bidrager alle til, at den økonomiske situation i DASU, på kort sigt er reddet. Der kan komme flere tiltag, eftersom vi løbende justerer vores udgifter i det omfang, det er muligt.

I mellemtiden vil vi gerne, som både DIF og DGI gør, appellere til, at man fortsat støtter sin klub og sporten generelt ved at forny medlemskab, indløse licens og det, man ellers vil få brug for på den anden side af denne krisetid.

Vi håber på jeres forståelse i disse tider. Vi ses senere til arrangementer i hele landet!

På bestyrelsens vegne,

Henrik Møller-Nielsen, formand.

Annonce:

Forfatter: Niklas Majgaard

Et mere eller mindre livslangt forhold til racing skal ud i ord og tekst. Som journalist begyndte det hele i avisbranchen, men også motorsport er der plads til. Aktuelt er jeg presseansvarlig for TCR Denmark, den dansk/skandinaviske DS3 Cup og hos sjællandske Insight Racing, ligesom kundegruppen også tæller opgaver i en række andre serier. Hjertet banker først og fremmest for gode historier, touringcars og sportsvogne.

Leave a Reply